Home

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới

Video Thumbnail
LOK #51: Bitcoin hoạt động làm sao? How is Bitcoin different from traditional banking?
Video Thumbnail
LOK #50: Giàu là như nào? What does it mean to be rich?
Video Thumbnail
LOK#49: LOK x Yola – 2030, 👨🏼👂🏼👩🏼👄🔡🔣🈯🌐⁉️
LOK Comic #2: Giải ngố chứng khoán (P.2)
LOK Comic #1: Giải ngố chứng khoán (P.1)
LOK Comic #3 - Văn hóa hẹn hò

sparkamp

sparkamp

SPARKamp là trại hè đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng mô hình giáo dục – giải trí tích hợp công nghệ đồ họa cho học sinh lứa tuổi 12 – 17 tại Việt Nam. Tại SPARKamp, học sinh phát triển 4Cs – 4 kĩ năng quan trọng nhất của thế kỉ 21 – Sáng tạo, Tư duy phê phán, Giao tiếp, và Làm việc nhóm, giúp các em tự tin hơn trong học tập và trong cuộc sống.


VỀ LOK

VỀ LOK

LOK (Love Of Knowledge) là một doanh nghiệp xã hội với chuyên môn trong xây dựng bài học và giáo trình. Tận dụng sức mạnh truyền tải của hình ảnh và ngôn ngữ sáng tạo, chúng tôi giải thích các khái niệm khó hiểu trong mọi lĩnh vực qua một lăng kính dễ hiểu và thú vị.